Alicja Majchrowicz

mediator

Pełnię funkcję mediatora pozasądowego i sądowego wpisanego na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Opolu (wpis na listę mediatorów stałych K-0142-28/16). Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Opolskim. Studiowałam również administrację na Uniwersytecie Opolskim oraz ukończyłam szkołę podyplomową z zakresu przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Dalej poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach zarówno z tematyki prawnej, jak i kompetencji miękkich.

Od 2012 r. praktykowałam w prestiżowych Kancelariach Prawnych na terenie miasta Opola. W toku prowadzonej praktyki brałam udział w licznych szkoleniach i spotkaniach ekspertów. W 2015 r. założyłam własną Kancelarię Prawną i Mediacyjną oraz rozpoczęłam tworzenie od podstaw zespołu ekspertów z szeroko pojętej dziedziny prawa. Mediacja to nowoczesna metoda rozwiązywania konfliktu przez strony przy wsparciu neutralnej osoby trzeciej, czyli mediatora. Celem mediacji jest pomoc stronom konfliktu w osiągnięciu satysfakcjonującego, w pełni akceptowanego przez nie porozumienia. Nieustannie staram się doskonalić swoje umiejętności i propagować pokojowe metody rozwiązywania sporów.      

Jestem aktywnym szkoleniowcem, z doświadczeniem w organizowaniu i prowadzeniu spotkań z przedsiębiorcami, pracownikami i studentami. Jako prawnik i mediator specjalizuję się w postępowaniach cywilnych – w tym w postępowaniach rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych i windykacji należności. Moje poglądy prawne ukierunkowane są na alternatywne rozwiązania sporów, stąd też prowadzone sprawy bardzo często rozpoczynam od wstępnych mediacji ze Stronami sporu. Zasadami, jakimi posługuję się podczas wykonywania obowiązków mediatora sądowego to rzetelność i profesjonalizm, jak również dyskrecja i szacunek dla problemów Klientów.

W wolnym czasie oddaje się pasji do gotowania i podróży. Nic tak nie poprawia nastroju jak spontaniczna wyprawa w dalsze lub bliższe miejsca na mapie.