Karolina Gębczyńska

radca prawny

Ukończyłam studia wyższe prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obroną pracy magisterskiej z zakresu prawa rodzinnego pt. „Niewierność, nieróbstwo, nieetyczne postępowanie jako przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego”. W ramach studiów ukończyłam specjalizację karnistyczną.

W latach 2019-2021 odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców prawnych w Opolu, którą zakończyłam pomyślnie zdanym w 2022 r. egzaminem zawodowym i wpisem na listę radców prawnych Izby Opolskiej. Aktualnie wykonuję zawód radcy prawnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Opolu, a także w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Opolu jako protokolant oraz pracownik sekretariatu. Dzięki czemu zapoznałam się ze specyfiką wykonywania zawodu prawnika, poznałam także salę sądową „od podszewki”. Odbyłam również praktykę i staż zawodowy w renomowanej kancelarii notarialnej w Opolu we współpracy z  Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego

Uczestniczyłam w licznych warsztatach i kursach dotyczących prawa rodzinnego, organizowanym przez opolskie kancelarie oraz Klinikę Prawa Uniwersytetu Opolskiego, udzielając dodatkowo nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Z kancelarią Kaszta&Janikowska  adwokaci i radcy prawni s.c. jestem związana od 2019 r. początkowo jako aplikant radowski, obecnie jako radca prawny.

Aktualnie obszar mojej praktyki zawodowej dotyczy głównie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i spadkowego (z kompleksowym uregulowaniem kwestii podatkowych, w tym przed Urzędem Skarbowym), a także spraw z zakresu nieruchomości oraz Ksiąg Wieczystych.

Prowadzę postępowania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także przed Wojewódzkim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu.

Wolny czas poświęcam głównie na gotowanie, oglądanie seriali oraz wycieczki rowerowe.