Alicja Kaszta

adwokat

Jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Ukończyłam studia wyższe prawnicze obroną pracy magisterskiej z zakresu postępowania karnego pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Kwiatkowskiego. Pracę magisterską sporządziłam z zakresu postępowania karnego obejmującą praktykę pracy prokuratora. W trakcie studiów brałam czynny udział w kołach naukowych oraz praktykach studenckich, które odbywały się w sądach, prokuraturach oraz kancelariach radcowskich i adwokackich. Podczas studiów uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych z zakresu prawa karnego oraz prawa medycznego. Brałam udział w szkoleniach z zakresu prawa karnego oraz prawa rodzinnego. W latach 2012 – 2015 odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Egzamin radcowski złożyłam z wynikiem pozytywnym. Aplikację radcowską odbywałam w renomowanych kancelariach radcowskich oraz adwokackich. Uczestniczyłam w międzynarodowych konferencjach z prawa karnego. W 2023 r. zostałam wpisana na listę adwokatów ORA w Opolu. Obecnie prowadzę praktykę adwokacką i skupiam się na sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich.

Biorę udział w cyklicznych szkoleniach z zakresu prawa rodzinnego oraz karnego. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu prawa karnego materialnego oraz prawa karnego procesowego. Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu dla radców prawnych Crimilaw Online Course zorganizowanym przez European Lawyers Foundation – Criminal law – Training of lawyers on EU instruments on procedural rights in criminal proceedings.

Brałam udział w wielu konferencjach z zakresu prawa karnego w szczególności w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestępczość i prawo karne w Europie – ujęcie komparatystyczne”. Miałam przyjemność wygłosić referat pt. „Prawo do obrony oraz rola obrońcy w postępowaniu karnym polskim oraz niemieckim – analiza porównawcza”. Ponadto brałam udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestępczość wobec dzieci w Polsce i na świecie”. Moje wystąpienie dotyczyło porównania statusu nieletniego oraz małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu przed sądem rodzinnym w postępowaniu z ustawy o nieletnich.

Jestem autorką komentarza m.in. do art. 37 i 38 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich zamieszczonego w Komentarzu do ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich wyd. CH Beck pod redakcją Pawła Drembkowskiego i Grzegorza Kowalskiego.

Specjalizuję się w zakresie postępowań z nieletnimi. Zgłębiam wiedzę i doświadczenie w tym zakresie zarówno praktyczne jak i naukowe.

Moja Kancelaria w roku 2022 została wyróżniona przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie certyfikatem „Kancelaria Przyjazna Dziecku”. Certyfikat stanowi uhonorowanie radcy prawnego, adwokata, który w swojej praktyce zawodowej, w sprawach rodzinnych, w sposób szczególny uwzględnia potrzeby małoletniego dziecka i jego rodziców w postępowaniu przed sądem.

Ukończyłam kursy pedagogiczne i psychologiczne zorientowane na problematykę dzieci ze spektrum autyzmu oraz sposoby komunikacji z dziećmi nieneurotypowymi. Jestem zainteresowana wskazaną tematyką i staram się brać cykliczny udział w szkoleniach. Uzyskaną wiedzę wykorzystuję w praktyce zawodowej do pracy z dziećmi.

Praktykę prawniczą prowadzę w Województwie Opolskim – główna siedziba Kancelarii mieści się w Opolu, ale posiadam również oddziały Kancelarii w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Strzelcach Opolskich.

Zapraszam do kontaktu w sprawach rodzinnych, rozwodowych, dotyczących nieletnich, w sprawach karnych oraz o wykroczenia.

Przed założeniem własnej kancelarii zdobywałam doświadczenie m.in. jako referent / doradca prawny w organizacjach pozarządowych oraz w organach administracji publicznej oraz wojskowej. W trakcie aplikacji pracowałam również w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów w Opolu oraz Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w prawie rodzinnym oraz karnym. Współpracowałam z wysoko wykwalifikowanymi prawnikami. Zdobyłam bogate doświadczenie zawodowe z indywidualnym podejściem do Klienta. Prowadziłam obsługę prawną przedsiębiorców, w tym lekarzy, jak i klientów indywidualnych. Współpracując z adwokatami zdobyłam szerokie doświadczenie w zakresie prawa karnego oraz postępowania karnego. W toku aplikacji przygotowywałam się do nowo wprowadzanej nowelizacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, umożliwiającej radcom prawnym występowanie w procesie karnym w charakterze obrońcy oskarżonego. Współpracując z lekarzami zdobyłam szerokie doświadczenie z wąskiej dziedziny prawa jaką jest prawo medyczne. W postępowaniu karnym występuję w charakterze obrońcy oskarżonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnika oskarżyciela prywatnego, obrońcy w sprawach o wykroczenia. w 2023 r. zostałam wpisana na listę adwokatów. Do wskazanego kroku przyczyniło się doświadczenie z prowadzonych spraw karnych, o wykroczenia oraz nieletnich. Wykonuję działalność w siedzibie Kancelarii w Opolu, jak również w Oddziale Kancelarii w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Strzelcach Opolskich. Od 2018 r. został otwarty Oddział Kancelarii w Kędzierzynie-Koźlu a od 2019 r. Oddział Kancelarii w Strzelcach Opolskich.

Specjalizuję się w obsłudze procesów sądowych – cywilnych (w tym rodzinnych i medycznych i nieletnich), karnych (obrona oskarżonego, reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym – pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnika oskarżyciela prywatnego). Moim zainteresowaniem cieszą się sprawy z dziedziny prawa karnego, prawa rodzinnego i nieletnich – w tym właśnie kierunku świadczę moje usługi. Występuję w charakterze obrońcy w sprawach karnych, sprawach o wykroczenia, w postępowaniu w sprawach nieletnich, jak również w sprawach karnych związanych z przestępczością gospodarczą. Świadczę pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego – w szczególności – rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska nad dziećmi, zagrożenie nakazem zapłaty za nierealizowanie kontaktów z dziećmi, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, posiadam szereg certyfikatów dokumentujących poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Władam językiem niemieckim.

Wolny czas poświęcam na aktywności z moim synem. Wspólnie uczęszczamy do teatru, Planetarium i odkrywamy tajniki świata artystycznego oraz naukowego. W chwilach wyłącznie dla mnie, słucham muzyki i w ten sposób odpoczywam.