Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka, znana również jako upadłość osobista lub druga szansa, to prawny proces umożliwiający osobom fizycznym, które nie są w stanie spłacić swoich długów, uzyskanie ulgi finansowej poprzez restrukturyzację swoich zobowiązań lub ich całkowite umorzenie.

upadłość konsumencka

Procedura upadłości konsumenckiej daje osobom zadłużonym możliwość rozpoczęcia od nowa i odbudowania swojej sytuacji finansowej. Celem tego procesu jest zapewnienie ochrony prawnej zadłużonej osoby oraz umożliwienie jej spłacenia długów w sposób dostosowany do jej sytuacji finansowej.

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba prywatna, która posiada niezdolność do spłaty swoich zobowiązań. W procesie tym zajmuje się sąd, który dokonuje oceny sytuacji finansowej osoby wnioskującej oraz decyduje o udzieleniu upadłości konsumenckiej.

W przypadku uzyskania upadłości konsumenckiej, długi danej osoby mogą zostać całkowicie umorzone lub zostanie zaproponowany plan spłaty, zgodnie z możliwościami finansowymi osoby zadłużonej. Proces ten może obejmować negocjacje z wierzycielami w celu uzyskania obniżek lub przedłużenia terminów spłaty długów.

Upadłość konsumencka ma na celu pomóc osobom zadłużonym w ponownym nabyciu kontroli nad swoimi finansami i zapobieżeniu pogłębianiu się ich trudnej sytuacji finansowej. Procedura ta daje także szansę na kolejny start i możliwość zbudowania stabilnej przyszłości finansowej.

Prowadzimy sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej. Prawnik z Kancelarii analizuje dokumenty, pomaga zgromadzić materiał dowodowy do wniosku oraz wprowadzić wniosek do systemu KRZ, gdyż obecnie składanie wniosków możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniego systemu sądowego.

Prawnik z kancelarii podejmuje te czynności w oparciu o dane uzyskane od klienta i w jego obecności. Gdyby problem z zadłużeniem stał się nie do opanowania, zapraszamy do kontaktu. Upadłość konsumencka jest szansą na powrót do życia bez zadłużenia.