temida_picture

Pro publico bono

Zawód radcy prawnego podlega ochronie konstytucyjnej i stanowi jedną z podstawowych gwarancji poszanowania prawa. Z uwagi na fakt, że jest to zawód zaufania publicznego, wymaga się od radcy prawnego respektowania ideałów i obowiązków etycznych ukształtowanych w toku jego wykonywania.

Zapotrzebowanie na usługi prawnicze jest coraz większe, a dostępność do nich jest utrudniona zwłaszcza przez kwestie finansowe. Mając na uwadze cel istnienia zawodu radcy prawnego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom. Oferujemy pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Świadczymy nieodpłatne porady prawne (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty) w ramach własnej działalności oraz angażujemy się w akcje organizowane przez właściwe organizacje.

Od 2015 r. nasza Kancelaria współpracuje z Urzędem Miasta w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie udzielania bezpłatnych porad prawnych przez prawników z naszej Kancelarii. Radcy prawni udzielają bezpłatnych konsultacji na rzecz mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. Również w naszym Oddziale w Strzelcach Opolskich w określone dni udzielamy bezpłatnych porad dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego. W szczególności z zakresu prawa rodzinnego: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi, podział majątku po rozwodzie, ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej.

Ponadto radcy prawni z Kancelarii udzielają porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa wykroczeń, prawa pracy, administracyjnego oraz gospodarczego.

Kancelaria Kaszta & Janikowska Adwokaci i Radcy Prawni posiada Oddział Kancelarii w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Strzelcach Opolskich.

Istnieje możliwość umówienia bezpłatnej porady prawnej również w siedzibie Kancelarii. Wcześniej należy skontaktować się telefonicznie z radcą prawnym z Kancelarii.

Zapraszamy do Siedziby Kancelarii w Opolu, jak również do Oddziałów Kancelarii w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Strzelcach Opolskich.

Oddział I

Kaszta & Janikowska
Adwokaci i Radcy Prawni s.c.
ul. Kozielska 67/6
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Oddział II

Kaszta & Janikowska
Adwokaci i Radcy Prawni s.c.
ul. Powstańców Śląskich 16
47-100 Strzelce Opolskie

adwokat Alicja Kaszta

radca prawny Martyna Janikowska

Radca prawny Martyna Janikowska należy do Rady Kobiet w Opolu. W związku z prowadzoną działalnością publiczną udziela nieodpłatnej pomocy prawnej kobietom w potrzebie. W każdym miesiącu w 2023 r. jednego dnia, udziela bezpłatnej pomocy prawnej dla kobiet w formie porady prawnej. Na taką poradę należy umówić się z wyprzedzeniem i można dokonać tego kontaktując się z radcą prawnym.

Tego rodzaju pomoc jest często udzielana osobom ubogim, bezdomnym, osobom starszym, ofiarom przemocy domowej, niepełnosprawnym, imigrantom i innym grupom społecznym z ograniczonymi zasobami finansowymi. W szczególności obywatelom Ukrainy, którzy opuścili swój kraj ze względu na toczącą się wojnę z Rosją.

Osoba korzystająca z darmowej pomocy prawnej ma możliwość skonsultowania się z Kancelarią w sprawach związanych z jej sytuacją prawną, uzyskać informacje o swoich prawach i obowiązkach oraz otrzymać porady dotyczące dalszych działań. Prawnik może również reprezentować taką osobę w sporze sądowym lub prowadzić mediacyjne negocjacje w imieniu swojego klienta.

Ponadto, prawnik pro publico bono może przekierować osobę do innych organizacji pozarządowych, instytucji rządowych lub lokalnych, które mogą również udzielić potrzebnej pomocy.

Działalność adwokata, radcy prawnego pro publico bono jest niezwykle ważna dla osób, które nie mają dostępu do tradycyjnych usług prawnych ze względu na swoją sytuację finansową. Tego rodzaju pomoc może pomóc wyrównać nierówności i zapewnić sprawiedliwość oraz równy dostęp do prawa dla wszystkich.

Ponadto przyłączamy się do różnego rodzaju akcji pomocowych:

Adwokat i radca prawny mogą prowadzić sprawy Klientów z urzędu. Klient, który nie jest w stanie opłacić wynagrodzenia pełnomocnika czy obrońcy z wyboru może sporządzić wniosek do sądu o ustanowienie adwokata, radcy prawnego z urzędu. Wówczas wynagrodzenie pełnomocnika / obrońcy pokrywane jest ze środków finansowych Skarbu Państwa. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do Sądu, można wskazać osobę adwokata czy radcy prawnego. Adwokat świadczy pomoc prawną w sprawach karnych a radca prawny w sprawach rodzinnych i cywilnych.