Wynagrodzenie

Adwokat i radca prawny zwykle umawia się z Klientem na wynagrodzenie za prowadzenie sprawy na podstawie ustaleń dotyczących rodzaju sprawy, zakresu pracy, oczekiwanych rezultatów oraz czasu, jaki będzie musiał poświęcić na jej realizację.

Proces ustalania wynagrodzenia w naszej Kancelarii zwykle przebiega w następujący sposób:

Konsultacja wstępna: Klient kontaktuje się z radcą prawnym, adwokatem w celu omówienia swojej sprawy i przedstawienia problemu prawnego. Na tym etapie adwokat może przedstawić przedział cenowy lub orientacyjne koszty prowadzenia sprawy.

Analiza zagadnienia: Na podstawie przedstawionego problemu prawnego adwokat analizuje sprawę, ocenia jej złożoność i czasochłonność. Na tej podstawie może zaproponować konkretną stawkę godzinową lub jednorazowe wynagrodzenie.

Propozycja umowy: Adwokat przedstawia Klientowi propozycję umowy, która zawiera szczegółowe warunki prowadzenia sprawy, w tym wynagrodzenie. Umowa może obejmować również dodatkowe koszty, takie jak wydatki związane z postępowaniem sądowym, np. opłaty sądowe, biegli itp.

Negocjacje: Klient i adwokat mogą omówić i negocjować proponowane wynagrodzenie oraz inne warunki umowy.

Zawarcie umowy: Po osiągnięciu porozumienia w sprawie wynagrodzenia, Klient i adwokat zawierają umowę o świadczenie usług prawnych.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania i rozmowy z Klientem. Jego wysokość jest uzależniona min. od nakładu adwokata, pracy radcy prawnego, rodzaju zlecenia oraz terminu jego wykonania. Dlatego nie może istnieć tabela usług prawnych, lecz wynagrodzenie dostosowane jest do indywidualnej potrzeby, sprawy Klienta.

Kancelaria jest elastyczna i wychodzi na przeciw oczekiwaniom Klientów. Informacja o wysokości wynagrodzenia jest przekazywana Klientowi zawsze przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

W zależności od możliwości finansowych osoby zwracającej się o pomoc (po indywidualnych uzgodnieniach z Klientem) istnieje możliwość późniejszej spłaty zobowiązań, a także rozłożenie ich na raty.