Prawo rodzinne i rozwody

Nasza Kancelaria specjalizuje się w obszarze prawa rodzinnego i oferuje kompleksową gamę usług dla Klientów mających problemy związanymi z tą dziedziną prawa. Nasze doświadczenie w sądach rodzinnych i wysoka jakość obsługi sprawiają, że cieszymy się zaufaniem osób, które zdecydowały się omówić z nami szczegóły swojego życia intymnego i rodzinnego. Więź z Klientem z dziedziny prawa rodzinnego oparta jest na zrozumieniu, szacunku i zaufaniu. Rozumiemy trudności, z którymi trafiają do nas Klienci. Mamy bardzo duże doświadczenie życiowe i osobiste. Posiadamy również certyfikaty i szkolenia z zakresu psychologii.

prawo rodzinne i rozwody

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i separacyjnych. Nasi adwokaci i radcy prawni pomogą w ustaleniu wszystkich niezbędnych dokumentów i poradzą, jak skutecznie przejść przez proces rozwodowy, który może dotyczyć ustalenia winy rozkładu pożycia małżeńskiego. Pomagamy również przeprowadzić rozwód włącznie z podziałem majątku, ustaleniem alimentów i opieką nad dziećmi. To trudne i skomplikowane postępowania, więc staramy się korzystać z pomocy mediatora i gdy jest na to przestrzeń, zalecać skorzystanie z mediacji i wypracowania porozumienia, w szczególności w zakresie opieki i kontaktów z dzieckiem.

Pomagamy naszym klientom w sprawach dotyczących podziału majątku po rozwodzie. Nasi prawnicy dokładnie przeanalizują sytuację finansową Klienta, przeprowadzą negocjacje i reprezentują interesy klienta w sądzie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Obsługujemy sprawy dotyczące ustalania i waloryzacji alimentów, jak również ustalania opieki nad dziećmi. Nasz zespół zrobi wszystko, aby zapewnić najlepsze rozwiązania dla dzieci, będzie podejmować działania, w kierunku by dzieci były odpowiednio zabezpieczone i wsparte finansowo.

Pomagamy ustalić korzystne dla dziecka warunki opieki po rozwodzie, takie jak podział czasu spędzanego z obojgiem rodziców (opieka naprzemienna bądź kontakty). Ważne jest dla nas, by dziecko miało odpowiedni kontakt z obojgiem rodziców. Angażujemy się w mediacje i negocjacje, aby osiągnąć rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron, zwracając szczególną uwagę na dobro dziecka.

Oferujemy również pomoc w sprawach dotyczących wyłącznego władania prawami dziecka, takich jak ustalanie opieki i praw rodzicielskich rodzicowi wiodącemu w przypadkach, gdy sytuacja rodziny jest zagrożona, bądź rodzina dotknięta jest przemocą albo z innych przyczyn jest dysfunkcyjna. Podejmując działania z zakresu władzy rodzicielskiej, kierujemy się dobrem dziecka, nakłaniamy rodziców do mediacji i przygotowujemy ich do spotkania mediacyjnego. W przypadku braku porozumienia pomagamy również przygotować Klientów do badań w OZSS.

Pomagamy klientom w procesie adopcji, począwszy od przygotowania dokumentów i prowadzenia negocjacji z urzędami adopcyjnymi, aż do finalizacji procesu adopcyjnego.

W przypadku wątpliwości co do ojcostwa, nasza kancelaria oferuje usługi w celu ustalenia ojcostwa, w tym testy DNA, wywiady i inne środki dowodowe, które mogą pomóc w rozstrzygnięciu tej kwestii.

Doradzamy w przypadku, gdy niezawodne jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub opiece krewnych. Prowadzimy procedurę prawną związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie krewnych. Są to bardzo trudne sytuacje życiowe, więc pomaga nam zdobyta przez lata wiedza psychologiczna, doświadczenie sądowe, często również praktyka w sprawach karnych.

Zapewniamy także poradnictwo prawnicze w sprawach związanych z prawem rodzinnym, tak aby nasi klienci mieli pełną świadomość swoich praw i obowiązków.

Nasza kancelaria adwokacka skupia się na zapewnieniu wsparcia i pomocy naszym klientom w trudnych sytuacjach rodzinnych. Nasi prawnicy są wysoce wykwalifikowani i doskonale znają przepisy prawa rodzinnego, aby zapewnić jak najbardziej korzystne rozwiązania trudnych sytuacji rodzinnych. Co warto podkreślić, nasza Kancelaria zachęca do podjęcia rozmów i wypracowania porozumienia w sprawach rodzinnych. Nie zalecamy „sądzenia” się bez dokładnej analizy sytuacji rodzinnej, prób wypracowania ugody. Kierujemy się mottem, iż każde porozumienie rodziców jest lepszym rozwiązaniem dla dziecka niż jakiekolwiek orzeczenie sądu rodzinnego. Stawiamy więc wpierw na polubowne sposoby rozwiązania sporu. Dopiero w sytuacji braku przestrzeni do tego, kierujemy sprawę do sądu. W toku podejmowanych działań przyświeca nam zasada dobra dziecka. Dziecko, mimo iż nie jest obecne na sali sądowej, jest milczącym uczestnikiem tego postępowania, którego prawa należy uszanować. Do tego nakłaniamy dorosłych, kiedy o tym zapominają.

Nasza Kancelaria Prawna stawia więc dobro dziecka na pierwszym miejscu. Jesteśmy przekonani, że każde dziecko ma prawo do bezpiecznego i kochającego środowiska, dlatego podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby chronić ich prawa i dobrobyt dzieci.

Adwokat w naszej Kancelarii posiada certyfikat – Kancelaria Przyjazna Dziecku nadany przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie. Certyfikat stanowi uhonorowanie adwokata, który w swojej praktyce zawodowej, w sprawach rodzinnych, w sposób szczególny uwzględnia potrzeby małoletniego dziecka i jego rodziców w postępowaniu przed sądem.

Adwokat i radca prawny w pracy zawodowej skupia się w szczególności na dzieciach i ochronie ich praw w prowadzonych postępowaniach. Czynią starania, by postępowania były przyjazne dla dzieci. Dbają o sprawy dzieci w postępowaniach toczących się między dorosłymi tj. w sprawach rodzinnych i rozwodowych. Starają się, by dorośli zbliżyli swoje stanowiska względem istotnych spraw dziecka/dzieci. Zachęcają dorosłych do podjęcia mediacji i wypracowania porozumienia rodzicielskiego.