Prawo karne i wykroczenia

Kancelaria adwokacka zajmuje się szerokim zakresem spraw, które dotyczą naruszeń prawa karnego. Przez prawo karne rozumie się zbiór przepisów regulujących czyny zabronione oraz zasady odpowiedzialności za ich popełnienie.

prawo karne i wykroczenia

Adwokat pomaga w sprawach dotyczących m.in. zabójstwa, usiłowania zabójstwa, pobicia, naruszenia nietykalności cielesnej, znęcania się nad innymi osobami czy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W tym obszarze Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących kradzieży, rozboju, oszustw, włamania, fałszerstwa, przywłaszczenia, zakłócenia prywatności, paserstwa, wandalizmu itp.

Specjalizacja adwokacka w tym zakresie może obejmować sprawy dotyczące np. uprowadzeń, przemocy w rodzinie, znieważenia, nękania, handlu ludźmi czy zmuszania do określonych czynów.

Adwokaci z naszej Kancelarii pomogą również w sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi, takimi jak przestępstwa finansowe, korupcja, pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia czy nadużycia wobec przedsiębiorców.

Adwokat udzieli pomocy prawnej i reprezentacji osobom oskarżonym o handel narkotykami, jak i osobom poszkodowanym lub oskarżającym w przypadku przestępstw związanych z narkotykami.

Kancelaria specjalizuje się również w innych obszarach prawa karnego, takich jak przestępstwa seksualne, łamanie praw autorskich, terroryzm, przestępstwa komputerowe itp. Świadczymy usługi związane z prowadzeniem spraw karnych, tj. doradztwo prawne, reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym, sporządzanie pism procesowych, negocjacje z prokuraturą, przygotowywanie apelacji, wniosków o warunkowe umorzenie lub zawieszenie postępowania karnego itp.

Doradztwo i prowadzenie spraw klienta na wszystkich etapach postępowania, również przed Sądem Najwyższym.

Zapewniamy efektywną obronę, analizę dowodów i przygotowanie strategii procesowej. Przygotowujemy strategie obrony, argumenty i doradzamy w kwestiach dotyczących procedur sądowych. Każdy człowiek ma prawo do obrony. Prawo do obrony jest częścią rzetelnego procesu. Szanujemy prawo do obrony, realizujemy ja na każdym etapie postępowania z uszanowaniem Klienta i sytuacji, która mu się przydarzyła.

Udzielamy porad w zakresie prawa karnego, wyjaśniamy skomplikowane procedury i udzielamy informacji na temat praw Klienta.

Pomagamy naszym klientom uzyskać sprawiedliwe rekompensaty i odszkodowania za poniesione szkody wynikłe z przestępstwa.

Prowadzimy również sprawy o wykroczenia, mimo mniejszej wagi sprawy, przykładany do niej pełnię starań, gdyż odbywa ona się na zbliżonej zasadzie co postępowanie karne, więc jakość czynności obrońcy i zaangażowanie jest również wysokie.

Jesteśmy przekonani o konieczności zachowania pełnej poufności wobec Państwa spraw. Gwarantujemy, że wszystkie przekazane nam informacje zostaną zachowane w najściślejszej tajemnicy.

Z racji naszej specjalizacji z prawa rodzinnego, szczególną opieką otaczamy dzieci pokrzywdzone przestępstwem. Kancelaria zajmuje się pomocą dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem, mając na celu chronienie i wspieranie najmłodszych ofiar przestępstw. Nasza Kancelaria to miejsce, gdzie dzieci otrzymują niezbędną pomoc prawną, wsparcie emocjonalne oraz dostęp do innych istotnych usług np. psychologa. Kancelaria składa się z doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie dotyczącym przemocy wobec dzieci oraz przestępstw popełnionych na ich szkodę. Ponadto prawnicy posiadają wiedzę z zakresu psychologii i posiadają ukończone kursy dotyczące komunikacji z dziećmi. Prawnicy ci mają wiedzę i umiejętności, by skutecznie reprezentować interesy dzieci. Pełnią rolę kuratorów, reprezentantów dziecka.

Adwokat w Kancelarii posiada certyfikat – Kancelaria Przyjazna Dziecku nadany przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie. W swej praktyce karnej realizuje pomoc dzieciom, zrozumienie, empatię i poszanowanie praw małoletnich Klientów.

W Kancelarii znajdują się pomieszczenia, które są przyjazne i bezpieczne dla dzieci. Do wykorzystania są zabawki i materiały plastyczne. Mają one na celu stworzenie atmosfery, w której dziecko może czuć się swobodnie i komfortowo. Pracownicy Kancelarii są wyszkoleni w zakresie pracy z dziećmi i mają odpowiednie podejście do ich potrzeb i problemów. Wiedzą, jak porozumiewać się z dzieckiem, aby zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Pracują na rzecz ochrony interesów i praw dziecka, ale również starają się zrozumieć jego emocje i przeżycia. Sami też są rodzicami, więc posiadają również praktyczne doświadczenie życiowe. Kancelaria, adwokat, radca prawny pomaga w zgłoszeniu przestępstwa i współpracy z organami ścigania. Adwokaci mogą również reprezentować dziecko w sądzie i pomóc mu zrozumieć proces prawny oraz jego prawa. Nasza Kancelaria, jest więc miejscem, gdzie dzieci i młodzież pokrzywdzone przestępstwem mogą znaleźć wsparcie, ochronę i odpowiednią pomoc w sytuacji trudnej i często traumatycznej.

Ważne jest, aby zawsze skonsultować się z adwokatem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat jego specjalizacji w zakresie prawa karnego oraz jakie konkretne usługi świadczy.