Martyna Janikowska

radca prawny

Od 2012 roku jestem związana z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu, gdzie po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uzyskałam wpis na listę radców prawnych. Posiadam wyższe wykształcenie prawnicze. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe „Unia gospodarczo-walutowa (Strefa EURO)” współorganizowane z NBP. Praca prawnika – praktyka, to nie tylko przepisy i komentarze. To również normy, mapy, czy wykresy. Dobry prawnik musi być specjalistą w każdej dziedzinie życia, musi znać tajniki wiedzy technicznej i posiadać wiedzę na temat konstruowania urządzeń mechanicznych. Wszystko to w trosce o dobro Klienta. Mając świadomość powyższego ukończyłam studia na Politechnice Opolskiej, uzyskując tym samym tytuł inżyniera. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to interdyscyplinarny kierunek studiów, który kształci specjalistów nowego rodzaju, łączących nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Wiedza zdobyta na studiach inżynierskich pozwoliła mi zrozumieć zagadnienia czysto techniczne, których znajomość niejednokrotnie jest niezbędna w pracy prawnika. Często prowadzę sprawy cywilne, w których strony dochodzą zapłaty należności z tytułu wykonanych robót budowlanych. Wiedza techniczna przydatna jest również w kontekście formułowania zastrzeżeń do opinii biegłych z dziedzin technicznych i pokrewnych.

Przed założeniem własnej działalności przez wiele lat zdobywałam doświadczenie w prężnie rozwijających się kancelariach radców prawnych i adwokatów. Podczas mojej dotychczasowej kariery zawodowej wykazałam się rozwiniętymi zdolnościami interpersonalnymi i komunikacyjnymi. Mam duże doświadczenie w obsłudze Klienta, organizacji pracy własnej i zespołu współpracowników. Mam doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników. Posiadam także zdolność koordynowania kilku zadań jednocześnie i potrafię pracować pod presją czasu, co jest niezbędną umiejętnością w pracy prawnika – radcy prawnego czy adwokata. Z uwagi na fakt, że za każdym problemem prawnym stoją ludzie, a to człowiek jest najważniejszy, w kręgu moich zainteresowań znajduje się przede wszystkim prawo rodzinne, gdzie do każdej sprawy podchodzę w sposób indywidualny. W swojej pracy zajmuję się również prawem pracy oraz prawem gospodarczym. Świadczę pomoc prawną zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Sporządzam umowy cywilno-prawne oraz umowy gospodarcze i handlowe.

Pomimo studiowania obu kierunków studiów w trybie stacjonarnym jednocześnie, przez cały okres odbywania nauki pobierałam stypendium naukowe, a wcześniej także stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dodatkowo ukończyłam szereg kursów językowych, w tym m.in. kurs Business English i zarządzanie doskonałe oraz kursy języka niemieckiego. W latach 2006- 2011 byłam członkiem Koła Naukowego ‘Młodych Kryminologów i Kryminalistyków’, w ramach którego odbyłam szkolenia w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie oraz w Szkole Policyjnej w Pile. Czynnie brałam udział w działalności Studenckiej Poradni Prawnej- ‘Klinika Prawa’ z zakresu prawa karnego. Należę do Klubu Absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka, gdyż ukończyłam kurs ‘Prawa i wolności człowieka i obywatela’ współorganizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie. Byłam nominowana do prestiżowej nagrody „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Zostałam wybrana jako członkini Rady Kobiet w Opolu założonej przy Prezydencie Miasta, której celem jest opiniowanie ważnych kwestii dla kobiet w naszym mieście.

Wykonuję działalność w siedzibie Kancelarii w Opolu, jak również w Oddziale Kancelarii w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Strzelcach Opolskich. Od 2018 r. został otwarty Oddział Kancelarii w Kędzierzynie-Koźlu a od 2019 r. Oddział Kancelarii w Strzelcach Opolskich. Zainteresowane osoby z okolic Kędzierzyna-Koźla oraz Strzelec Opolskich serdecznie zapraszam.

Jestem miłośnikiem sportu w każdej postaci – rower, rolki, basen…. Wszystko jedno, gdyż jedno jest pewne – sport to zdrowie! Po długich godzinach spędzonych nad aktami lubię odreagować i dać sobie wycisk. Wtedy na drugi dzień jestem gotowa do nowych wyzwań, a mój umysł wypoczęty. Oprócz tego jestem mamą dwóch cudownych chłopców – Czesława i Gustawa, z którymi uwielbiam spędzać wolny czas na długich spacerach i razem odkrywać świat na nowo.