Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwie różne instytucje prawne, które mają na celu rekompensowanie strat lub krzywdy doznanej przez osobę poszkodowaną.

Odszkodowanie jest płatnością pieniężną, którą osoba, której wyrządzono szkodę, otrzymuje od sprawcy w celu naprawienia wyrządzonej szkody. Szkoda może obejmować straty finansowe, materialne. Odszkodowanie ma na celu przywrócenie stanu materialnego osoby poszkodowanej do stanu, w jakim była przed wyrządzeniem szkody lub choćby częściowe zrekompensowanie poniesionych strat.

Zadośćuczynienie również jest formą rekompensaty, jednak jego celem jest naprawienie nie szkody materialnej, ale cierpienia fizycznego lub psychicznego, jakie poszkodowany doznał w wyniku wypadku, naruszenia praw, czy innego zdarzenia. Zadośćuczynienie ma charakter moralny i ma na celu zrekompensowanie bólu, cierpienia, trudności, szoku, stresu, utraty jakości życia lub innego rodzaju negatywnych doświadczeń.

Podsumowując, odszkodowanie jest wypłatą pieniężną, która ma na celu naprawienie strat materialnych i finansowych, podczas gdy zadośćuczynienie ma na celu rekompensację za doznane bóle, cierpienia, traumy i inne skutki emocjonalne. Oba świadczenia mogą być wypłacane razem lub oddzielnie, w zależności od rodzaju szkody.

Radcy prawni z Kancelarii reprezentują klientów w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w wyniku naruszenia praw lub spowodowanych szkód. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i odpowiedzialności deliktowej. Posiadają szeroką wiedzę na temat przepisów prawa dotyczących odszkodowań oraz zna obowiązujące procedury i standardy dowodowe.

Głównym zadaniem radcy prawnego jest reprezentacja klienta i zapewnienie zadośćuczynienia za poniesione szkody. W tym celu prawnik może podjąć negocjacje przedsądowe z ubezpieczycielami, przedstawicielami firm lub innymi stronami odpowiedzialnymi za powstanie szkody. Jeśli negocjacje nie przynoszą rezultatów, prawnik zainicjuje postępowanie sądowe i będzie reprezentować klienta w toku sprawy o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie.

Podejmujemy się w szczególności spraw z zakresu wypadków drogowych, zdarzeń medycznych, wypadków przy pracy, mobbingu, uszczerbku na zdrowiu bądź naruszenia nietykalności cielesnej. Rodzaj spraw jest bardzo szeroki, zachęcamy do skonsultowania przypadku z radcą prawnym.