Kredyty i sprawy frankowe

Reprezentujemy kredytobiorców w procesach sądowych dotyczących tzw. kredytów we frankach szwajcarskich (zarówno kredytów indeksowanych kursem CHF, jak i kredytów denominowanych do CHF). Aktualnie prowadzimy sporo spraw sądowych z bankami o znacznej wartości roszczeń.

Problemy z kredytami frankowymi i odfrankowieniem umów dotyczą przede wszystkim osób, które wzięły kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodował znaczne podwyżki rat kredytów, co wpłynęło negatywnie na wiele osób.

kredyty i sprawy frankowe

Największym problemem jest wysokość spłacanych rat kredytowych. Kiedy kurs franka zaczynał rosnąć, wiele osób nie była w stanie utrzymać równowagi między przychodem, a wzrastającą ratą kredytu. Dla wielu z nich spłata kredytu stała się coraz trudniejsza, a nawet niemożliwa.

Dodatkowo, odfrankowienie umów to proces przekształcania kredytów z franka na złotówki. Jednakże wiele banków stosuje niekorzystne warunki konwersji, które powodują, że korzyści dla kredytobiorców są minimalne. Banki stosują różne formuły, dzięki którym przelicznik walutowy jest na ich korzyść. Wiele osób uważa to za niesprawiedliwe, ponieważ wiele lat spłacali kredyt w obcej walucie, a teraz nie otrzymują w zamian uczciwej konwersji na lokalną walutę.

Problemy z kredytami frankowymi i odfrankowieniem umów wywołały również wiele protestów i postępowania sądowe. Kredytobiorcy zgłaszają, że banki nie udzielają im informacji na temat kosztów konwersji, stosują zbyt wysokie marże lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

W wyniku tych problemów wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, a niektórzy stracili swoje nieruchomości w wyniku niezdolności do spłaty kredytu. Pomimo podjętych prób regulacji tej sytuacji przez rząd i organy nadzoru, problem nadal pozostaje nierozwiązany dla wielu osób.

W wyniku tych problemów wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, a niektórzy stracili swoje nieruchomości w wyniku niezdolności do spłaty kredytu. Pomimo podjętych prób regulacji tej sytuacji przez rząd i organy nadzoru, problem nadal pozostaje nierozwiązany dla wielu osób.

Kancelaria prowadzi z powodzeniem sprawy kredytów we frankach. Przed przyjęciem zlecenia, którego przedmiotem jest kredyt we frankach, dokonujemy nieodpłatnie weryfikacji umowy kredytowej oraz wyliczenia wysokości roszczeń.

Prawnika zajmującego się kredytami w naszej Kancelarii charakteryzuje dogłębna wiedza na temat umów kredytowych, przepisów dotyczących rynku finansowego oraz funkcjonowania instrumentu walutowego jakim jest frank szwajcarski. Dzięki temu jest w stanie zidentyfikować wszelkie potencjalne naruszenia prawne popełnione przez banki w trakcie udzielania kredytów frankowych. Prawnicy posiadają doświadczenie w reprezentowaniu klientów w procesach sądowych, które wiążą się z dochodzeniem roszczeń związanych z niewłaściwym udzielaniem kredytów w tej walucie. Są w stanie przygotować dokumenty procesowe, takie jak pozwolenia, skargi i pisma procesowe, oraz reprezentować swoich klientów w trakcie rozpraw sądowych. Prawnicy posiadają ponadto dobrą znajomość ekonomii, a zwłaszcza mechanizmów rynkowych takich jak zmiany kursów walutowych, stopy procentowe oraz wpływ tych czynników na kredytobiorców. Dzięki temu są w stanie zidentyfikować niekorzystne postanowienia umów kredytowych oraz argumentować, że banki nie dostarczyły odpowiednich informacji klientom, co mogło prowadzić do zaciągnięcia niewłaściwego kredytu.

Nasi prawnicy specjalizujący się w odfrankowieniu kredytów w sądzie, często współpracują z ekspertami z dziedziny finansów, którzy pomagają im analizować umowy kredytowe oraz szacować straty poniesione przez klientów. W celu osiągnięcia najlepszych wyników, prawnicy często starają się prowadzić negocjacje z przedstawicielami banków, aby osiągnąć porozumienie bez potrzeby dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

W przypadku problemu z kredytem frankowym, zapraszamy do kontaktu.