Postępowania z udziałem dzieci

Specjalizujemy się również w sprawach dotyczących dzieci. Są to sprawy o bardzo szerokim zakresie, gdyż mogą dotyczyć postępowań rodzinnych, karnych oraz nieletnich.

Postępowania sądowe z udziałem dzieci mają na celu ochronę i dobrostan dzieci, które są zaangażowane w sprawy sądowe. Są one szczególnie ważne w przypadkach dotyczących opieki, rozwodów, przemocy domowej, adopcji, alimentów, czy ograniczenia władzy rodzicielskiej, z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, spraw karnych.

Ważnym aspektem postępowań sądowych z udziałem dzieci jest zapewnienie im bezpiecznego i neutralnego środowiska, w którym mogą wyrażać swoje opinie i uczestniczyć w procesie decyzyjnym. Często sąd korzysta z usług psychologów, pedagogów czy pracowników socjalnych, którzy pomagają w ocenie sytuacji i potrzeb dziecka oraz reprezentują jego interesy.

W przypadku młodszych dzieci, sądy mogą stosować różne techniki, takie jak audycje w sali sądowej, rozmowy z profesjonalistami lub zapis wideo, aby odzwierciedlić zdanie dziecka. W przypadku starszych dzieci, które są w stanie komunikować się w sposób bardziej świadomy, mogą zostać wysłuchane bezpośrednio przez sędziego. Celem jest uwzględnienie ich zdań i potrzeb w podejmowanych decyzjach.

Sąd ma obowiązek badać środowisko i dom, w którym żyje dziecko, aby upewnić się, że jego dobrostan jest chronione. W przypadku zgłoszenia przemocy czy zaniedbań, sąd może nakazać przeprowadzenie dochodzenia i przydzielić tymczasową opiekę nad dzieckiem odpowiedniej osobie (np. opiekunowi prawnemu, krewnemu lub domu dziecka), aż do zakończenia postępowania.

Postępowania sądowe z udziałem dzieci muszą być prowadzone z uwzględnieniem praw dziecka, takich jak prawo do przynależności do rodziny, prawo do swobody wyrażania opinii, prawo do poszanowania prywatności i godności. Sąd powinien również zapewnić odpowiednie wsparcie emocjonalne i psychologiczne dla dzieci uczestniczących w postępowaniu. Dzieci zwykle mają prawo do reprezentacji przez adwokata, który pomoże im zrozumieć ich prawa i dbać o ich interesy.

Ważne jest, aby postępowania były szybkie i skuteczne, biorąc pod uwagę dobro dziecka. Ostateczne decyzje sądowe powinny uwzględniać najlepsze interesy dziecka i chronić je przed wszelkimi zagrożeniami.

Nasza Kancelaria stawia dobro dziecka na pierwszym miejscu. Jesteśmy przekonani, że każde dziecko ma prawo do bezpiecznego i kochającego środowiska, dlatego podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby chronić ich prawa i dobrobyt dzieci.

Adwokat w naszej Kancelarii posiada certyfikat – Kancelaria Przyjazna Dziecku nadany przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie. Certyfikat stanowi uhonorowanie adwokata, który w swojej praktyce zawodowej, w sprawach rodzinnych, w sposób szczególny uwzględnia potrzeby małoletniego dziecka i jego rodziców w postępowaniu przed sądem.

Adwokat i radca prawny dokształcają się w zakresie psychologii rozwojowej dziecka, potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu. Jest to wiedza niezbędna do postępowań z udziałem dzieci.