Księgi wieczyste

Księgi wieczyste są rejestrem publicznym, prowadzonym przez sądy rejonowe, w którym utrwalone są informacje dotyczące praw rzeczowych, takich jak własność nieruchomości, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy hipoteka.

Księgi wieczyste są podstawowym źródłem informacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości w Polsce. Zawierają one między innymi dane dotyczące właścicieli, dotychczasowych transakcji sprzedaży, obciążeń, postanowień sądowych oraz innych faktów prawnych dotyczących danej nieruchomości.

Aby uzyskać informacje z księgi wieczystej, należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego sądu rejonowego. Wniosek taki może złożyć każdy zainteresowany, na podstawie aktu notarialnego, umowy kupna-sprzedaży, aktu darowizny lub innych dokumentów potwierdzających prawo do nieruchomości.

Księgi wieczyste są również udostępniane w formie elektronicznej, poprzez Internet. Platforma Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych umożliwia sprawdzenie danych z ksiąg wieczystych bezpośrednio przez Internet, po dokonaniu odpowiedniej opłaty.

W Polsce obowiązuje zasada jawności ksiąg wieczystych, co oznacza, że wszyscy, którzy posiadają status podmiotu mającego interes prawny, mają możliwość zapoznania się z danymi zawartymi w księgach wieczystych i uzyskania odpisu dokumentu.

Jeżeli Klient potrzebuje pobrać odpis z ksiąg wieczystych bądź wprowadzić zmiany do rejestru, może skorzystać z pomocy radcy prawnego z Kancelarii. Prawnicy specjalizujący się w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych przeanalizują sprawę, doradzą, pomogą wypełnić odpowiednie wnioski. Wobec czego warto skorzystać z pomocy pełnomocnika w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych.