Zostałeś oszukany przez cyberprzestępców?

29.01.2021 r. zapadł (jeszcze nieprawomocny) Wyrok w sprawie tzw. cyberprzestępstwa. Klientka poprzez działanie przestępcze utraciła ze swojego konta całe oszczędności. Przestępcy oprócz wyciągnięcia środków z konta zaciągnęli również na Panią kredyty. Bank po otrzymaniu zgłoszenia odmówił odpowiedzialności za sprawę. Z tego powodu stało się konieczne założenie sprawy sądowej przeciwko Bankowi. W efekcie czego zapadł Wyrok […]