Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień

Problem 'PROWADZENIA POJAZDU MECHANICZNEGO BEZ UPRAWNIEŃ’ należy rozważyć w trzech płaszczyznach. Sprawa wygląda inaczej w zależności od konkretnej sytuacji: a/ Prowadzenie pojazdu bez dokumentu prawa jazdy – od dnia 05 grudnia 2020 r. zniesiony został obowiązek fizycznego posiadania dokumentu prawa jazdy (podobnie jak nie ma konieczności posiadania w trakcie jazdy dowodu rejestracyjnego pojazdu ani potwierdzenia […]

Kontakty dziadków i babć z małoletnimi wnukami – czy jest możliwość ich uregulowania przed sądem?

Zagadnieniem, które zostanie poruszone w treści przedmiotowego artykułu jest możliwość uregulowania kontaktów dziadków z wnukami – czy jest to możliwe, jaka forma będzie odpowiednia ? Na wstępie wyjaśnić należy, iż dziadkom w zakresie kontaktów z wnukami przysługują niemalże jednakowe prawa do spotkań jak i rodzicom – co jednoznacznie potwierdza aktualnie obowiązujące orzecznictwo sądowe. Poczucie więzi […]