Świadectwo energetyczne – kiedy i komu jest potrzebne?

Już od 28 kwietnia 2023 r. obowiązywać będą nowe przepisy z zakresu charakterystyki energetycznej budynków. Czym jest świadectwo energetyczne i jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, określającym wielkość zapotrzebowania na energię, która jest konieczna do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku. Prościej mówiąc, jest to dokument, który wskazuje ile energii jest potrzebne, aby w danym budynku zapewnić ogrzewanie, chłodzenie, wentylację, przygotować ciepłą wodę, a w przypadku budynków nieprzeznaczonych do zamieszkania dodatkowo je oświetlić.

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego wynika z prawa unijnego, a konkretnie z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W ustawodawstwie polskim kwestię tą obejmuje ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, a także ustawa z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane, która to właśnie nowelizuje przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków i która wchodzi w życie 28 kwietnia 2023 r.
Po co sporządzane są świadectwa energetyczne?

Świadectwa energetyczne sporządza się, aby użytkownik budynku, np. właściciel czy najemca, mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a co za tym idzie mógł określić koszt utrzymania budynku związany ze zużyciem energii. Jest to stanowcze ułatwienie w szczególności dla kupujących i wynajmujących nieruchomość, gdyż mogą zobaczyć w jakim stopniu wykorzystywana jest energia w danym budynku i w związku z tym oszacować jak będą wyglądać koszty zużycia energii w ciągu najmu.
Kto i kiedy musi posiadać świadectwo energetyczne?

Świadectwo wymagane jest od właściciela danej nieruchomości, zarządcy budynku, inwestora lub osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w dwóch przypadkach:
• gdy nieruchomość ma zostać sprzedana,
• gdy nieruchomość ma zostać wynajęta.

Oznacza to, że świadectwo musi zostać sporządzone, aby móc przekazać go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży nieruchomości.
Natomiast świadectwo energetyczne nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy nieruchomość „na własny użytek”, a więc nie planujemy jej sprzedać ani wynająć.

Ponadto świadectwo musi zostać również zamieszczone w widocznym miejscu dla budynków:
• o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów,
• o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności.

Dzięki nowelizacji przepisów świadectwo będzie można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku sprzedaży nieruchomości przekazanie świadectwa energetycznego musi zostać odnotowane w akcie notarialnym, natomiast w przypadku zawarcia umowy najmu przekazanie świadectwa może ograniczyć się wyłącznie do przekazania kopii świadectwa papierowego lub wydruku świadectwa elektronicznego.

Świadectwo energetyczne ważne jest przez 10 lat od dnia jego sporządzenia, przy czym świadectwa, które zostały przekazane przed 28 kwietnia 2023 r. zachowają swoją ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Ważne jest to, iż świadectwo utraci ważność przed upływem 10 lat, jeżeli w nieruchomości zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, które dokonają zmiany charakterystyki energetycznej nieruchomości, np. nastąpi wymiana okien.

W sytuacji, w której zdecydujemy się na sprzedaż lub najem nieruchomości i będziemy posiadać już świadectwo energetyczne, w ogłoszeniu lub reklamie dotyczącej sprzedaży lub najmu nieruchomości konieczne będzie umieszczenie następujących informacji:
• wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
• udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
• jednostkową wielkość emisji CO2.

Podsumowując zapamiętać należy, iż od 28 kwietnia 2023 r. każdy budynek, bez względu na datę zbudowania, w przypadku jego sprzedaży bądź najmu będzie musiał posiadać świadectwo energetyczne, które następnie zostanie przekazane nowemu właścicielowi lub najemcy. Za niewykonanie tego obowiązku grozi kara grzywny.

Lista osób posiadająca uprawnienia do sporządzenia świadectwa energetycznego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii – Rejestr Uprawnionych – System Rejestrów (mrit.gov.pl)

Aplikant radcowski
Wiktoria Mosler-Bombik
tel. 508 649 256

Czytaj więcej

Nominacja do tytułu Osobowość Roku 2019

Dziękuję za nominację Kapituły Redakcyjnej „Nowej Trybuny Opolskiej” do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA.

Jestem mile zaskoczona i czuję się wyróżniona wśród tak fantastycznych osób, jak osoby nominowane.

Z ramienia Kancelarii Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. biorę udział w akcjach promujących przeciwdziałanie przemocy względem kobiet i dzieci.

Udzielam bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przemocą. Współpracuję z Panią Ewą Chodakowską w Kampanii przeciwko przemocy względem kobiet #stopprzemocy . Wraz z prawnikami z Kancelarii udzielam bezpłatnych porad prawnych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle. Angażuję się w bezpłatne poradnictwo prawne dla osób najbardziej potrzebujących.

Buduję świadomość prawną wśród seniorów, organizując bezpłatne warsztaty i spotkania, dotyczące uświadamiania starszych osób nad zagrożeniami, które mogą ich spotkać, w szczególności takich jak cyberprzestępczość, tzw. 'wyłudzenia na wnuczka’, szeroko pojęte prawo rodzinne i spadkowe.

Wielokrotnie organizowałam doraźną pomoc prawną dla samotnych matek, borykających się z problemami niealimentacji i z problemami dotyczącymi obszaru władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi.

Mając na uwadze problem alienacji rodzicielskiej oraz tzw. uprowadzenia rodzicielskie, organizuję bezpłatne konsultacje prawne dla rodziców mierzących się z takimi sytuacjami.

Oprócz powyższego, bliskie mojemu sercu są również prawa zwierząt. W związku z tym organizowałam konferencję o tematyce zaostrzenia przepisów prawa karnego przeciwko znęcaniu się nad zwierzętami. Organizowałam również zbiórki na rzecz schronisk.

Otrzymałam nominację za niesamowitą osobowość, myślenie o potrzebach innych ludzi, pomoc ludziom dotkniętym przemocą i pracę na rzecz skrzywdzonych dzieci i kobiet. Nominacja jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem. Dziękuję.

Głosować można na stronie internetowej – https://nto.pl/p/kandydaci/osobowosc-roku-2019%2C1006649/?groupId=61167&fbclid=IwAR0DVdZYaRdOBNlAfA22Z0syifU2Qovx4WWVIuBP7tfCQLtYDM4DjbYx4sQ

Czytaj więcej