Ugody z bankami w sprawach frankowych

Dnia 6 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Opolu ustalił nieważność umowy kredytowej waloryzowanej kursem CHF z mBank S.A. Dzięki działaniom kancelarii klienci uzyskali korzyść w wysokości nawet 200.000,00 PLN.
Klienci, za naszą radą nie zdecydowali się zawrzeć ugody z bankiem – była ona po prostu zbyt mało korzystna w porównaniu z wyrokiem ustalającym nieważność umowy.
Zastanawiasz się nad zawarciem ugody z bankiem w zakresie kredytów CHF? Przeczytaj koniecznie slajdy poniżej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
radca prawny
Janikowska Martyna
792 782 082

Tagi: