Ochrona prawa autorskiego a dobra osobiste

Każdy z nas, kto publikuje materiały w Internecie, zadaje sobie pytanie czy twórczość (zdjęcia, wiersze, utwory,  muzyczne, itp.), którą umieszcza w Internecie jest chroniona przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z art.23 KC do dóbr osobistych zaliczamy zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i […]

Nominacja do tytułu Osobowość Roku 2019

Dziękuję za nominację Kapituły Redakcyjnej „Nowej Trybuny Opolskiej” do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA. Jestem mile zaskoczona i czuję się wyróżniona wśród tak fantastycznych osób, jak osoby nominowane. Z ramienia Kancelarii Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. biorę udział w akcjach promujących przeciwdziałanie przemocy względem kobiet i dzieci. Udzielam bezpłatnych […]

Zastrzeżenie logo lub nazwy firmy

Prowadzisz firmę pod znanym i lubianym logiem. Jesteś rozpoznawalny na rynku, a Twoja marka to symbol jakości i profesjonalizmu. Jest tak, bo dbasz o swoją firmę i dokładasz wszelkich starań, by Twoi klienci byli zadowoleni z Twoich usług/towarów. I nagle przychodzi ten dzień. Okazuje się, że ktoś otworzył nową działalność pod łudząco podobnym logiem lub […]