Wykształcenie

Jestem doktorantem nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej). Ukończyłem studia wyższe prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Obroniłem pracę magisterską z zakresu prawa bankowego na Uniwersytecie Opolskim.

Doświadczenie

Od czasów studenckich zdobywałem doświadczenie z zakresu obsługi klientów indywidualnych i korporacyjnych w kancelariach na terenie Opola. Byłem wieloletnim wolontariuszem Kliki Prawa UO koordynującej świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez studentów pod nadzorem pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzę zajęcia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Osiągnięcia

Począwszy od czasów studenckich zajmuję się badaniem tematyki prawa nowych technologii, cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości i ochrony danych osobowych. Zostałem wyróżniony Nagrodą Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla najlepszych studentów, kilkukrotnie zostałem również stypendystą Rektora. Byłem prelegentem na wielu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Jestem również autorem kilku publikacji naukowych z tematyki będącej w obszarze moich zainteresowań naukowych. Byłem uczestnikiem International Conference on Intellectual Property and High Technology Law w Gdańsku. Zostałem wyróżniony za prelekcję: bezpieczeństwo usług płatniczych w świetle dyrektywy AML IV oraz dyrektywy PSD II na Młodym Forum Prawa Mediów Elektronicznych w Szczecinie. Jestem również uczestnikiem międzynarodowych konferencji komercyjnych i warsztatów, poświęconych funkcjonowaniu i problemom na rynku startup-owego, w tym dwóch edycji Wolves Summit w Warszawie. Jestem jednym z organizatorów czterech edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Forum Prawa Mediów Elektronicznych”. W przeszłości byłem delegatem Rady Studenckiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego do Rady Wydziału. Pełniłem funkcję vice-przewodniczącego SKN IusNet. Byłem prelegentem i współorganizatorem projektu Akademia Młodych Prawników. Władam językiem niemieckim i angielskim.

Po godzinach

W lecie jeżdżę na rowerze oraz uprawiam wspinaczkę wysokogórską, natomiast zimą zajmuję się szczegółowym planowaniem wypraw na kolejny sezon.

 

mail

Skontaktuj się z nami!

kancelaria@kasztajanikowska.pl