Asystentka kancelarii prawnej

Wykształcenie

Jestem studentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Opolskim, dążącą do zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Sprawnie nabywam nowe umiejętności i jestem otwarta na ludzi i nowe doświadczenia. Szukam możliwości rozwoju równolegle studiując, ponieważ uważam, że to najlepszy czas, aby poznać swoje możliwości oraz poszerzyć perspektywy. Jestem również absolwentką VI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu, uczęszczając do klasy o profilu humanistyczno – prawnym.

Doświadczenie

Miałam możliwość zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe odbywając praktyki w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Dziale Prawnym i Nadzoru. Do moich obowiązków należało m.in. archiwizowanie aktów prawa miejscowego, tworzenie spisów spraw dotyczących skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Od 2017 jestem związana z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Opole, gdzie w kadencji 2018/2018 miałam możliwość sprawować funkcję Asystenta ds. Praktyk Lokalnych. Do moich obowiązków należało nadzorowanie i organizowanie praktyk lokalnych dla studentów Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Opolskim. Byłam również organizatorem i główny koordynatorem XIV Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych na Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Prawa i Administracji.

Aktualnie pełnię funkcję Wiceprezesa ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich. Do moich obowiązków należy w szczególności:

  • koordynacja Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich;
  • koordynacja Programu Praktyk Krajowych w Grupie Lokalnej w tym Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych www.praktykiprawnicze.pl- na zasadach określonych w Regulaminie Programu Praktyk Krajowych;
  • koordynacja recepcji praktykantów praktyk międzynarodowych na poziomie lokalnym;

Osiągnięcia

W roku 2017 byłam prelegentką na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci. Część II”. Efektem tego wystąpienia jest monografia pokonferencyjna wydana w 2019 r. z moim skromnym udziałem.

Poza tym ukończyłam szereg kursów m.in. kurs asystenta notarialnego, kurs pierwszej pomocy czy kurs tworzenia opinii i prawnych i pism procesowych.

Po godzinach

Oddaję się pasji do muzyki – od lat licealnych śpiewam w Akademickim Chórze Politechniki Opolskiej, który w głównym zamierzeniu realizuje rozrywkową muzykę chóralną. Występujemy m.in. podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu podczas odkrycia gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Dzięki temu miałam niebywałą przyjemność spotkać i zaśpiewać z czołowymi artystami polskiej sceny muzycznej. Poza tym mamy liczne sukcesy na arenie międzynarodowej – IV Międzynarodowy Konkurs Chórów im. prof. Józefa Świdra w Cieszynie, na tym konkursie zdobyliśmy brązowy dyplom, I Międzynarodowy Konkurs Chóralny „Fala Dźwięku” w Łodzi, na tym konkursie zdobyliśmy srebrne pasmo, czy V Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere, na tym konkursie zdobyliśmy złote pasmo.

 

mail

Skontaktuj się z nami!

kancelaria@kasztajanikowska.pl