Wykształcenie

Jestem aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Ukończyłem studia wyższe prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obroną pracy magisterskiej z zakresu procedury karnej, kryminalistyki oraz kryminologii pod tyt.: „Profilowanie kryminalne: Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych i reakcja na czyn zabroniony w świetle procedury prawnej” pod kierunkiem prof. dr hab. J. Koniecznego.

W ramach studiów ukończyłem specjalizację karnistyczną.

Doświadczenie

Pierwsze kompetencje zawodowe zdobyłem podczas praktyki w Sądzie Okręgowym w Opolu w I Wydziale Cywilnym. Pozwoliło mi to zaznajomić się ze perspektywą organów rozstrzygających,  strukturą oraz procedurą w obrębie postępowania cywilnego.

Podczas stażu w urzędzie Miejskiego Rzecznika udzielałem pomocy prawnej w indywidualnych sprawach konsumenckich, podobną konsultację świadczyłem w ramach Uniwersyteckiej Kliniki Prawnej w zakresie spraw karnych.

Praca w kancelarii radców prawnych umożliwiła mi zaznajomienie się z etyką zawodu
i należytym podejściem wobec klientów kancelarii. Dodatkowo zdobyłem doświadczenie
z zakresu świadczenia usług prawnych w zakresie windykacji oraz obsługi podmiotów prawnych.

Zapał do sporządzania tekstów i sportowe zacięcie pchnęły mnie do dodatkowej pracy na stanowisku redaktora w serwisie sportowym, ponadto byłem odpowiedzialny za media społecznościowe.

Kolejnym niewątpliwie cennym doświadczeń był staż w Wydziale II Karnym Sądu Rejonowego w Opolu, podczas którego szlifowałem umiejętności z zakresu sporządzania projektów pism procesowych, uczestniczyłem w licznych rozprawach sądowych i zajmowałem się analizą spraw dotyczących prawa karnego procesowego.

Dzięki pracy w Wydziale Gospodarczym i Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych poznałem perspektywę sądowego sekretariatu, protokołowania przebiegu rozpraw, zarządzania dokumentacją procesową, czy bezpośrednią obsługą stron procesu.

Monitorowanie prawa karnego materialnego jak i procesowego, sporządzanie właściwej dokumentacji oraz udział w czynnościach podejmowanych przez organy postępowania przygotowawczego to umiejętności, które nabyłem podczas stażu w Prokuraturze Rejonowej.

Bezpośrednio przed podjęciem pracy w kancelarii zajmowałem stanowisko prawnika ds. ochrony środowiska, pełniąc zarówno funkcję prawnika in-house, jak i świadcząc pomoc dla przedsiębiorstw oraz urzędów.

Osiągnięcia

Podczas studiów byłem członkiem stowarzyszenia ELSA Poland oraz aktywnie uczestniczyłem w promocji WPIA UO m.in. poprzez publiczne symulacje rozpraw, czy kampanie promocyjne.

Byłem prelegentem podczas konferencji naukowej pt. „Czego jeszcze nie wiesz o wzorcach umów?”, która dotyczyła niedozwolonych zapisów umownych, tzw. Klauzul abuzywnych.

Wspierałem inicjatywę upowszechniania wiedzy o wymiarze sprawiedliwości i postępowaniu sądowym poprzez działania na rzecz Fundacji Court Watch Polska. Ukończyłem kurs językowy – Legal English. Prowadziłem cykl spotkań prawnych dla pracowników korporacji.

Po godzinach

Wolny czas dzielę po równo na sport, muzykę, przyjemną lekturę i mocne kino.

 

mail

Skontaktuj się z nami!

kancelaria@kasztajanikowska.pl