Prawo rodzinne i opiekuńcze ma doniosłe znaczenie w życiu społecznym i stanowi unikatowy dział prawa cywilnego. Jest to zbiór norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe stosunki między małżonkami i krewnymi, a także stosunki wynikające z kurateli, opieki i przysposobienia. Głównym źródłem prawa rodzinnego i opiekuńczego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony w 1964 r., który od tego czasu był wielokrotnie nowelizowany.

  • prowadzenie spraw o rozwód lub separację, unieważnienie małżeństwa,
  • doradztwo i prowadzenie spraw o alimenty,
  • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
  • prowadzenie spraw o przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
  • ustalenia miejsca pobytu dziecka po rozwodzie rodziców,
  • prowadzenie mediacji o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • doradztwo i prowadzenie rodzinnych spraw majątkowych tj. o podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, zarządzanie majątkiem dziecka,
  • doradztwo w przedmiocie korzystnego kształtowania małżeńskiego ustroju majątkowego w tym przygotowanie i negocjacja majątkowych umów małżeńskich, intercyz,
  • doradztwo w sprawach o rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie oraz prowadzenie tychże spraw przed sądem,
  • mediacje w sprawach rodzinnych.

 

 

 

mail

Skontaktuj się z nami!

kancelaria@kasztajanikowska.pl