Prawo pracy jest to zespół norm prawnych, które określają prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, jako stron stosunku pracy.  Zasadniczym aktem prawnym regulującym te kwestie jest Kodeks pracy. Prawo pracy ma szereg zasad, które warto znać, by móc domagać się  poszanowania swoich praw. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, czy pracodawcą.

  • udzielanie porad prawnych, konsultacji, opinii prawnych z zakresu prawa pracy oraz zbiorowego prawa pracy,
  • tworzenie umów o pracę, kontraktów menedżerskiech, umów o współpracę, umów o zakazie konkurencji,
  • reprezentowanie w sporach sądowych z zakresu prawa pracy,
  • prowadzenie negocjacji ugodowych w sprawach prawa pracy,
  • doradztwo w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, w tym również zatrudniania cudzoziemców,
  • reprezentacja pracownika w sprawach o dochodzenie wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy,
  • dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • prowadzenie sporów o mobbing, czy też nierówne traktowanie,
  • tworzenie regulaminów wewnętrznych,
  • reprezentowanie w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

 

mail

Skontaktuj się z nami!

kancelaria@kasztajanikowska.pl