Prawo medyczne – najogólniej ujmując jest to zbiór przepisów prawnych regulujących stosunki między uczestnikami systemu ochrony zdrowia, czyli między pacjentem a lekarzem. Ta gałąź prawa reguluje także zasady funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, sposób wykonywania zawodów medycznych oraz jego aspekty etyczne. W sporach sądowych działamy za każdą stronę postępowania – pacjenta lub świadczeniodawcę usług medycznych.

 • reprezentacja i prowadzenie sporów o odszkodowanie w zakresie błędów medycznych,
 • pomoc przy zakładaniu prywatnej praktyki lekarskiej,
 • rozwiązywanie konfliktów prawnych w sporach z NFZ,
 • bieżąca obsługa prawna gabinetów lekarskich,
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie zagadnień etyki lekarskiej, praw pacjenta i spraw dyscyplinarnych lekarzy,
 • reprezentacja przed sądami lekarskimi i innymi organami samorządu lekarskiego, pomoc prawna w przypadku odpowiedzialności przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej,
 • przygotowywanie pism w toku postępowania w trybie dyscyplinarnym,
 • obrony w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania,
 • obrony w toku postępowania sądowego,
 • pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego,
 • obrony w sprawach o wykroczenia,
 • pomoc przy negocjacjach z lekarzami, podmiotami medycznymi,
 • doradztwo w sprawach pozasądowego rozwiązania sporu.

 

 

 

mail

Skontaktuj się z nami!

kancelaria@kasztajanikowska.pl