Prawo karne skarbowe penalizuje czyny polegające na naruszeniu zakazów i nakazów prawa finansowego należącego do obszaru zadań Ministra Finansów, tj. prawa podatkowego, celnego, dewizowego oraz w zakresie gier hazardowych. W postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeżeli przepisy kodeksu karnego skarbowego nie stanowią inaczej.

  • doradztwo z zakresu prawa karnego skarbowego, prawa karnego gospodarczego,
  • doradztwo w zakresie postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe,
  • reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi organami postępowania,
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym i wykonawczym,
  • reprezentowanie klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw skarbowych,
  • doradztwo w zakresie minimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej, karnej skarbowej,
  • doradztwo w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze oraz odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.

 

 

 

mail

Skontaktuj się z nami!

kancelaria@kasztajanikowska.pl