Prawo karne to zespół przepisów prawa normujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary. Prawo karne procesowe określa i reguluje przesłanki dopuszczalności postępowania karnego, obowiązki i uprawnienia organów procesowych – prokuratury, sądu, a także policji, a także prawa i obowiązki oskarżonego i innych uczestników postępowania. W Naszej praktyce działamy jako obrońca oskarżonego (obwinionego) dążąc do uniewinnienia lub jak najniższego wyroku lub pełnomocnik pokrzywdzonego, jako oskarżyciel posiłkowy (obok lub zamiast prokuratora).

  • doradztwo z zakresu prawa karnego oraz wykroczeń,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych,
  • doradztwo w zakresie postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia,
  • reprezentowanie oskarżonego przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, a także w postępowaniu sądowym i wykonawczym,
  • reprezentowanie klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych,
  • udział w przesłuchaniach prowadzonych przez prokuratora lub Policję,
  • reprezentacja w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, jak również powoda cywilnego.

 

 

 

mail

Skontaktuj się z nami!

kancelaria@kasztajanikowska.pl