Prawo gospodarcze i handlowe stanowi zbiór aktów prawnych regulujących stosunki gospodarcze, zarówno w zakresie relacji między państwem a przedsiębiorstwami oraz pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi. Przepisy tej gałęzi prawa zajmują się regulacją wzajemnych stosunków pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz obejmują kontrolą relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem. Ponadto definiują rodzaje spółek oraz zasady ich funkcjonowan

  • doradztwo prawne w sprawach bieżącej obsługi przedsiębiorstw,
  • doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców,
  • pomoc przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • zakładanie spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce, przekształcanie spółek,
  • przygotowywanie umów handlowych,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów cywilnych zawieranych między przedsiębiorcami,
  • przygotowywanie regulaminów i aktów wewnętrznych spółek,
  • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami lub pomiędzy wspólnikiem a spółką,
  • doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy.

 

 

 

mail

Skontaktuj się z nami!

kancelaria@kasztajanikowska.pl