Postępowanie egzekucyjne to zespół norm prawnych wchodzących w skład postępowania cywilnego. Celem tego postępowania jest przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego. Najczęściej są to sprawy dotyczące przymusowego wykonania orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, które stanowią tytuły egzekucyjne. Pomagamy zarówno wierzycielom odzyskać należności, jak i dłużnikom uchronić majątek.

 

  • szeroko rozumiana windykacja należności,
  • przygotowywanie wezwań do zapłaty oraz pism przedsądowych,
  • pomoc przy prowadzeniu spraw egzekucyjnych,
  • sporządzanie pism w postępowaniu egzekucyjnym,
  • prowadzenie postępowań przeciwegzekucyjnych,
  • dochodzenie odszkodowań za niesłuszną egzekucję,
  • współpraca z komornikami sądowymi.

 

 

 

mail

Skontaktuj się z nami!

kancelaria@kasztajanikowska.pl