Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy rozmaitymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządowej. Prawo to obejmuje również normy określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności. Prawo administracyjne obejmuje niemal wszystkie dziedziny życia, z których najważniejsze to szkolnictwo, budownictwo, kultura, ochrona zdrowia i środowiska.

  • doradztwo w sprawach administracyjnych,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego,
  • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentacja klienta w postępowaniach sądowoadministracyjnych,
  • reprezentacja klienta przed organami administracji publicznej.

 

 

 

mail

Skontaktuj się z nami!

kancelaria@kasztajanikowska.pl