oddział kancelarii prawnej w Strzelcach Opolskich

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c.

Oddział w Strzelcach Opolskich

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. Oddział w Strzelcach Opolskich świadczy kompleksową pomocą prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym (przedsiębiorcom). Profesjonalne doradztwo, wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy i skrupulatność naszych prawników i radców prawnych. Klientom biznesowym proponujemy również stałą obsługę prawną.

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. Oddział w Strzelcach Opolskich posiada w zespole zaangażowanych i solidnych prawników, adwokatów i radców prawnych. W skład zespołu prawników wchodzi również mediator, specjalizujący się w ugodowym rozwiązaniu sporów oraz negocjacjach.

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. Oddział w Strzelcach Opolskich posiada indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, a świadczone usługi prawne wykonywane są w sposób dostosowany do potrzeb Klientów. Prawnicy oraz radcy prawni z Kancelarii Radców Prawnych w Strzelcach Opolskich mają bieżący dostęp do wszystkich aktualnych zmian w przepisach, orzeczeniach i komentarzach.  Zespół prawników z Kancelarii prawnej w Strzelcach Opolskich nie ustaje w staraniach, by prowadzona Kancelaria stanowiła wzór profesjonalizmu w zakresie usług prawnych i reprezentacji interesów Klientów przed sądem.

Kancelaria radcowska w Strzelcach Opolskich współpracuje z adwokatami, notariuszami, komornikami, mediatorami, psychologami, rzeczoznawcami majątkowymi. Zapewnia to kompleksowość świadczonych przez nas usług prawnych.


Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska Oddział Strzelce Opolskie

ul. Powstańców Śląskich 16
47-100 Strzelce Opolskie

radca prawny Alicja Kaszta

tel. 608 436 324
radca prawny Martyna Janikowska

tel. 792 782 082
e-mail: kancelaria@kasztajanikowska.pl


Kancelaria prawna w Strzelcach Opolskich w ramach kompleksowej obsługi prawnej świadczy działania polegające na:

 • udzielaniu porad prawnych i konsultacji prawnych,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • opracowywaniu i weryfikowaniu umów cywilnych, gospodarczych i handlowych, pism procesowych, regulaminów,
 • reprezentowaniu Klientów przed wszystkimi urzędami i sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

Kancelaria w Strzelcach Opolskich zajmuje się również sprawami upadłościowymi w tym o ogłoszenie przez Sąd upadłości konsumenckiej osoby fizycznej. Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. w Strzelcach Opolskich pomogła już wielu ludziom umorzyć ich długi.

Prawnicy z Kancelarii radcowskiej w Strzelcach Opolskich w ramach spraw o upadłość konsumencką podejmują następujące kroki:

 • doradzają czy i kiedy można ogłosić upadłość konsumencką osoby fizycznej,
 • analizują dokumentację,
 • wskazują jakie dokumenty Klienci mają skompletować,
 • wskazują jakie kroki Klienci jeszcze mają podjąć w celu by powodzenie sprawy było realne,
 • sporządzają wnioski o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentują dłużnika w sądzie podczas sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej.

Jeśli zatem posiadasz długi i zastanawiasz się nad możliwością ogłoszenia upadłości konsumenckiej – to zapraszamy na konsultację prawną do Kancelarii Radców Prawnych Kaszta & Janikowska w Strzelcach Opolskich ul. Powstańców Śląskich 16 Strzelce Opolskie. Można się również umówić w Oddziale Kancelarii w Opolu oraz w Kędzierzynie-Koźlu.

Kancelaria rozwiązuje również problemy związane z kredytami frankowymi

Korzystne wyroki sądów, w tym także orzecznictwo TSUE powodują, że kolejni kredytobiorcy rozważają współpracę z Kancelarią Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. w Strzelcach Opolskich. Prawnicy z Kancelarii trudnią się prowadzeniem spraw sądowych przeciwko bankom w zakresie roszczeń wynikających z umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.

W toku analizy sprawy radcy prawni i adwokaci:

 • analizują umowy kredytowe,
 • prowadzą wyliczenie wysokości nadpłaconych rat kredytu,
 • opracowują strategię procesową w celu zwrotu nadpłaconych rat kredytu przez bank,
 • doprowadzają do znacznego zmniejszenia salda kredytu w wyniku usunięcia z umowy klauzul indeksacyjnych,
 • doprowadzają do usunięcia z umowy klauzul abuzywnych,
 • dążą do unieważnienia umowy kredytowej w całości,
 • korzystają z wiedzy i doświadczenia Rzecznika Finansowego.

Kancelaria Radców Prawnych w Strzelcach Opolskich specjalizuje się również prawie umów. Prawnicy z Kancelarii prawnej sporządzają i analizują umowy, opiniują umowy cywilne, kontrakty, umowy o pracę i inne. Kancelaria adwokacka pomaga w negocjacjach kontraktów trudnych i nietypowych. Radcy prawni oferują pełną obsługę prawną przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania. Uczestniczą w negocjacjach oraz mediacjach w celu wypracowania wspólnego stanowiska stron.

 

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. Oddział w Strzelcach Opolskich reprezentuje strony również w sprawach rozwodowych i rodzinnych. Sprawy rodzinne są sprawami trudnymi i emocjonalnymi. Prawnicy z Kancelarii współpracują z mediatorami i psychologami, by świadczona pomoc prawna była na najwyższym poziomie. W sprawach o rozwód radcy prawni z Kancelarii zachęcają Klientów do mediacji i podjęcia próby ugodowego rozwiązania sporu. Jednak gdy napotyka to trudności, z zaangażowaniem reprezentują interesy Klientów przed sądem. Kancelaria specjalizuje się w sprawach o rozwód, separację, alimenty, podział majątku, kontakty z dziećmi, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej.

 

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. w Strzelcach Opolskich znajduje się pod adresem ul. Powstańców Śląskich 16 Strzelce Opolskie. Zachęcamy do umawiania spotkań telefonicznie, z uwagi na terminy i sprawy sądowe radców prawnych.

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. posiada również Oddziały na terenie województwa opolskiego:

 • Siedziba – Opole, ul. J. Słowackiego 6/11,
 • Oddział I – Kędzierzyn-Koźle ul. Kozielska 67 pok. 6.

Napisz do nas!