Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c.

Oddział w Kędzierzynie-Koźlu

Nowy Oddział Kancelarii Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. w Kędzierzynie-Koźlu jest już otwarty. Zapraszamy mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle na porady prawne.Miło nam poinformować, że w związku z rozwojem Kancelarii Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c., w miesiącu luty br. został otwarty nasz nowy Oddział w Kędzierzynie-Koźlu ul. Kozielska 67, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (Osiedle Kuźniczka).

Godziny przyjęć interesantów:
Kancelaria w Kędzierzynie Koźlu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-15:30. Zalecamy umawiać się telefonicznie, ze względu na liczne terminy rozpraw sądowych, których prawnicy, adwokaci i radcy prawni nie są w stanie przewidzieć. Ponadto istnieje możliwość umówienia spotkania poza godzinami otwarcia Kancelarii.

Umawiać spotkanie można pod numerami telefonów:
608 436 324 – radca prawny Alicja Kaszta
792 782 082 – radca prawny Martyna Janikowska
Albo drogą e-mail – kancelaria@kasztajanikowska.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z naszych kompleksowych usług prawniczych.

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska Kędzierzyn Koźle świadczy usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych jak i Przedsiębiorców. Kancelaria specjalizuje się w szczególności w prawie rodzinnym – rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska nad dzieckiem, ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa, podział majątku po rozwodzie, sprawy finansowe małżonków, rozliczenia byłych małżonków, zmiany orzeczeń sądów rozwodowych w zakresie istotnych spraw małoletnich dzieci, ustalenia miejsca zamieszkania małoletnich dzieci itp. Ponadto prawnicy z Kancelarii świadczą pomoc z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego (w tym obrona oskarżonego w postępowaniu karnym, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego i powoda cywilnego) i prawie wykroczeń (obrońca obwinionego w postępowaniu o wykroczenie). Istnieje również możliwość otrzymania pomocy prawnej z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego oraz gospodarczego.

Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. www.kasztajanikowska.pl oraz na nasz funpage na Facebooku. Publikowane są informacje prawne, które mogą być przydatne w życiu codziennym.


Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska Oddział Kędzierzyn-Koźle

ul. Kozielska 67/6
47-200 Kędzierzyn-Koźle

radca prawny Alicja Kaszta

tel. 608 436 324
radca prawny Martyna Janikowska

tel. 792 782 082
e-mail: kancelaria@kasztajanikowska.pl


Zakres usług Kancelarii Prawnej w Kędzierzynie-Koźlu:

 • Zastępstwa strony przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, organami ścigania (prokurator, policja)
 • Udział w negocjacjach, przygotowywanie i sprawdzanie projektów umów prawa cywilnego, umów gospodarczych, handlowych
 • Sporządzanie: opinii-analiz prawnych, pism procesowych w postępowaniach przed sądami, pism wszczynających postępowania sądowe
 • Windykacji należności od dłużników
 • Prowadzenie mediacji

Radcy prawni i adwokaci z Kancelarii specjalizują się w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo karne i wykroczeń (obrona w sprawach karnych, karno skarbowych i w sprawach o wykroczenia, występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, powództwa adhezyjne, apelacje, kasacje, wnioski, odszkodowania za niesłuszne skazanie itp)
 • prawo cywilne (sprawy o zapłatę, sprawy o ochronę dóbr osobistych, nieruchomości, zasiedzenia, opłaty za użytkowanie wieczyste, spadki, odszkodowania, odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania medyczne, roszczenia wynikające z umów, reklamacje i inne)
 • prawo rodzinne (sprawy o rozwód, separacje, unieważnienie małżeństwa, podział majątku, adopcje, ustalenie ojcostwa, alimenty, ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie, mediacje rodzinne, rozwodowe i inne)
 • prawo medyczne (odszkodowania za błąd medyczny, reprezentacja lekarza / pacjenta przed organami ścigania, sądami powszechnymi)
 • prawo pracy (przywrócenie do pracy, odszkodowania za zwolnienie z pracy, odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego, mobbing, zakaz konkurencji, umowy o pracę i kontrakty menadżerskie)
 • prawo administracyjne (postępowania przed sądami administracyjnymi, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne, uzyskiwanie obywatelstwa, pozwolenia na budowę i inne).\
 • prawo handlowe i gospodarcze (zakładanie i przekształcanie spółek, zaskarżanie uchwał, tworzenie regulaminów, statutów i umów, rozwiązywanie spółek, uzyskiwanie koncesji i zezwoleń, prowadzenie spraw przed sądami gospodarczymi)
 • skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W ofercie Kancelarii znajduje się również możliwość zawarcia umowy stałej obsługi prawnej firmy oraz osób fizycznych. Stała współpraca dla osób fizycznych przewiduje pomoc prawną polegającą na konsultacjach, poradach dotyczących spraw rodzinnych oraz połączonych z nimi spraw cywilnych oraz karnych. Prawo rodzinne nie jest wyłączonym, odrębnym działem prawa. Często zdarza się, że pomoc rodzinie wymaga aktywności prawnika również w sferze prawa cywilnego oraz prawa karnego.

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanych spraw Kancelaria współpracuje z innymi adwokatami, radcami prawnymi i prawnikami zajmującymi się różnymi wyspecjalizowanymi dziedzinami prawa. Dodatkowo Kancelaria współpracuje z doradcą podatkowym oraz mediatorem sądowym. Pomoc mediatora sądowego jest niezastąpiona w podejmowaniu prób pozasądowego rozwiązania sporu. Ponadto instytucja mediatora pomocna jest w sprawach rodzinnych, jak i cywilnych oraz gospodarczych. W sytuacji, gdy istnieje możliwość pozasądowego rozwiązania sporu i zażegnania konfliktu na etapie przedsądowym, mediator pomaga stronom osiągnąć kompromis, porozumienie co do istotnych, spornych kwestii.

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. świadczy również pomoc prawną pro bono. Kancelaria współpracuje w tym celu z Urzędem Miasta Kędzierzyn-Koźle. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz stronie internetowej Kancelarii Radców Pranych Kaszta & Janikowska s.c. znajduje się grafik dyżurów pełnionych przez prawników – radców i adwokatów z naszej Kancelarii oraz współpracujących z naszą Kancelarią. Działamy wspólnie w zakresie udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców miasta Kędzierzyn Koźle.

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska w porozumieniu z adwokatem, kancelariami adwokackimi, mediacyjnymi prowadzi szkolenia z różnych dziedzin prawa. Ponadto we współpracy z mediatorem prowadzi szkolenia z zakresu prawa rodzinnego i pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

Serdecznie zapraszamy do naszego Oddziału Kancelarii Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. w mieście Kędzierzyn Koźle. Radca prawny, adwokat, mediator służy poradą prawną oraz pomocą w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym.

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. w posiada również Oddziały na terenie województwa opolskiego:

 • Siedziba – Opole, ul. J. Słowackiego 6/11,
 • Oddział II – Strzelce Opolskie ul. Powstańców Śląskich 16.

Napisz do nas!