Mediacje, czy warto?

Mając na uwadze interes Naszych klientów dążymy do wypracowania satysfakcjonującego rozwiązania. Mediacja to szansa na znalezienie wyjścia z trudnych sytuacji, w których spór sądowy może tylko zaognić konflikt. Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wypracowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu.

Dlaczego mediacja w wielu przypadkach okazuje się korzystniejsza od postępowania sądowego? Oto kilka głównych cech mediacji:

1. Ma moc wyroku sądowego – ugoda zatwierdzona przez sąd ma taką samą moc prawną jak wyrok sądowy kończący postępowanie w sprawie.
2. Mediacje są tańsze niż postępowanie sądowe – koszty związane z postępowaniem mediacyjnym są dużo niższe, co więcej – nawet jeśli w trakcie procesu Strony dojdą do porozumienia, Sąd zwraca opłaty sądowe w pełnej wysokości lub w ułamku jej wysokości.
3. Postępowanie mediacyjne jest szybsze niż postępowanie sądowe – aktualnie mediacje trwają do 3 miesięcy, zdarza się że Strony rozwiązują problem w ciągu 1 miesiąca. Sprawy sądowe trwają kilka lat.
4. Obie strony konfliktu są wygrane – w trakcie mediacji dochodzimy do porozumienia, a nie wyniszczenia drugiej strony. Ugoda jest zawsze satysfakcjonująca dla Stron, a więc i wykonalna, gwarantuje zażegnanie konfliktu, a nie jego eskalację.
5. Mediacje mają pozytywny wpływ na Strony konfliktu – mediacja pozwala na rozważenie sporu z wielu perspektyw, również z perspektywy drugiej Strony. Mediacja pozwala na wyciszenie konfliktu. Mediacja ma pozytywny wpływ na Strony, nawet jeśli nie dojdzie się do ugody.
6. Mediacja jest obligatoryjnym wymogiem formalnym wszczęcia postępowania sądowego – wszystkie postępowania sądowe muszą być poprzedzone próbą pozasądowego rozwiązania sporu, a więc jeśli chcesz wytoczyć powództwo, wpierw zaproś swojego przeciwnika do postępowania mediacyjnego.

Serdecznie polecamy i zapraszamy do skorzystania z usług profesjonalisty!

Mediator Sądowy

Alicja Kunicka

Kancelaria Prawna Consulta

ul. Ozimska 48 (I piętro) 45-368 Opole

http://www.kancelariaconsulta.pl/mediacje/

https://www.facebook.com/Mediator-S%C4%85dowy-Opole-1728368760766212/?fref=ts

Tagi: