Radca Prawny Alicja Kaszta

Wykształcenie

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Ukończyłam studia wyższe prawnicze obroną pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Kwiatkowskiego. Pracę magisterską sporządziłam z zakresu postępowania karnego. W trakcie studiów brałam czynny udział w kołach naukowych oraz praktykach studenckich, które odbywały się w sądach, prokuraturach oraz kancelariach radcowskich i adwokackich. Podczas studiów uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych oraz szkoleniach z zakresu prawa karnego oraz prawa pracy. W latach 2012 – 2015 odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Egzamin radcowski złożyłam z wynikiem pozytywnym. Aplikację radcowską odbywałam w renomowanych kancelariach radcowskich oraz adwokackich. W toku aplikacji brałam udział w praktykach i szkoleniach zawodowych w szczególności z zakresu prawa karnego oraz prawa medycznego. Udzielałam porad prawnych w Studenckiej Klinice Prawa przy Uniwersytecie Opolskim.

Doświadczenie

Przed założeniem własnej kancelarii zdobywałam doświadczenie m.in. jako referent prawny w fundacji oraz w organach administracji wojskowej. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa z dostępem do informacji z klauzulą „poufne”. Do moich obowiązków należała obsługa prawna wskazanych podmiotów, sporządzanie pism procesowych, regulaminów, decyzji administracyjnych, reprezentacja obsługiwanych podmiotów przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi. Prowadziłam szkolenia z zakresu prawa pracy oraz BHP. W trakcie aplikacji pracowałam również w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów w Opolu oraz Kancelarii Adwokackiej. Współpracowałam z wysoko wykwalifikowanymi prawnikami. Zdobyłam bogate doświadczenie zawodowe z indywidualnym podejściem do każdego Klienta. Prowadziłam obsługę prawną przedsiębiorców (w tym również lekarzy), jak i klientów indywidualnych. Współpracując z adwokatami zdobyłam szerokie doświadczenie w zakresie prawa karnego oraz postępowania karnego. W toku aplikacji przygotowywałam się do nowo wprowadzanej nowelizacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, umożliwiającej radcom prawnym występowanie w procesie karnym w charakterze obrońcy oskarżonego. Współpracując z lekarzami zdobyłam szerokie doświadczenie z wąskiej dziedziny prawa jaką jest prawo medyczne. Brałam udział w szkoleniach z zakresu prawa karnego oraz prawa medycznego.

Osiągnięcia

Specjalizuję się w obsłudze procesów sądowych – cywilnych (w tym również rodzinnych i pracowniczych), karnych (obrona oskarżonego, reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym). Prowadzę bieżącą obsługę przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Moim zainteresowaniem cieszą się sprawy z dziedziny prawa medycznego i w tym kierunku świadczę moje usługi – zarówno dla lekarzy jak i dla pacjentów. Występuję w charakterze obrońcy w sprawach karnych, sprawach o wykroczenia, w postępowaniu w sprawach nieletnich, jak również w sprawach karnych związanych z przestępczością gospodarczą. Władam językiem niemieckim. Podczas studiów kontynuowałam naukę języka niemieckiego. Ukończyłam szkołę języków obcych „Optima”.

Po godzinach

W wolnym czasie staram się wyciszyć, posłuchać muzyki oraz przeczytać dobrą książkę. Interesuję się psychologią i dietetyką.

mail

Skontaktuj się z nami!

kancelaria@kasztajanikowska.pl