Radca Prawny Alicja Kaszta

Wykształcenie

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Ukończyłam studia wyższe prawnicze obroną pracy magisterskiej z zakresu postępowania karnego pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Kwiatkowskiego. Pracę magisterską sporządziłam z zakresu postępowania karnego oraz prawa karnego materialnego. W trakcie studiów brałam czynny udział w kołach naukowych oraz praktykach studenckich, które odbywały się w sądach, prokuraturach oraz kancelariach radcowskich i adwokackich. Podczas studiów uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych z zakresu prawa karnego oraz prawa medycznego. Brałam udział w szkoleniach z zakresu prawa karnego oraz prawa rodzinnego. W latach 2012 – 2015 odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Egzamin radcowski złożyłam z wynikiem pozytywnym. Aplikację radcowską odbywałam w renomowanych kancelariach radcowskich oraz adwokackich.

Doświadczenie

Przed założeniem własnej kancelarii zdobywałam doświadczenie m.in. jako referent / doradca prawny w organizacjach pozarządowych oraz w organach administracji publicznej oraz wojskowej. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa z dostępem do informacji z klauzulą „poufne”. Do moich obowiązków należała obsługa prawna wskazanych podmiotów, sporządzanie pism procesowych, regulaminów, reprezentacja obsługiwanych podmiotów przed sądami powszechnymi. Prowadziłam szkolenia z zakresu prawa pracy. W trakcie aplikacji pracowałam również w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów w Opolu oraz Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w prawie rodzinnym oraz karnym. Współpracowałam z wysoko wykwalifikowanymi prawnikami. Zdobyłam bogate doświadczenie zawodowe z indywidualnym podejściem do Klienta. Prowadziłam obsługę prawną przedsiębiorców (w tym również lekarzy), jak i klientów indywidualnych. Współpracując z adwokatami zdobyłam szerokie doświadczenie w zakresie prawa karnego oraz postępowania karnego. W toku aplikacji przygotowywałam się do nowo wprowadzanej nowelizacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, umożliwiającej radcom prawnym występowanie w procesie karnym w charakterze obrońcy oskarżonego. Współpracując z lekarzami zdobyłam szerokie doświadczenie z wąskiej dziedziny prawa jaką jest prawo medyczne. Jako radca prawny mam uprawnienia do występowania w postępowaniu karnym w charakterze obrońcy oskarżonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnika oskarżyciela prywatnego, obrońcy w sprawach o wykroczenia.
Świadczę pomoc prawną w Opolu oraz Kędzierzynie-Koźlu. W 2018 r. został otwarty Oddział Kancelarii w Kędzierzynie-Koźlu pod adresem – ul. Gajowa 22 Kędzierzyn-Koźle. Zainteresowane osoby z okolic Kędzierzyna-Koźla serdecznie zapraszam.

Osiągnięcia

Specjalizuję się w obsłudze procesów sądowych – cywilnych (w tym również rodzinnych i medycznych), karnych (obrona oskarżonego, reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym – pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnika oskarżyciela prywatnego). Moim zainteresowaniem cieszą się sprawy z dziedziny prawa medycznego, karnego i prawa rodzinnego – w tym właśnie kierunku świadczę moje usługi. Występuję w charakterze obrońcy w sprawach karnych, sprawach o wykroczenia, w postępowaniu w sprawach nieletnich, jak również w sprawach karnych związanych z przestępczością gospodarczą. Świadczę pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego – w szczególności – rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska nad dziećmi, zagrożenie nakazem zapłaty za nierealizowanie kontaktów z dziećmi, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa. Władam językiem niemieckim.

Po godzinach

W wolnym czasie staram się wyciszyć, posłuchać muzyki oraz przeczytać dobrą książkę. Interesuję się psychologią rodziny i dietetyką.

mail

Skontaktuj się z nami!

kancelaria@kasztajanikowska.pl